Poskytujeme komplexní služby v oblasti praktického lékařství

  Služby pro jednotlivce

  • Preventivní prohlídky
  • Spolupráce se specializovanými odbornými lékaři
  • Posouzení zdravotní způsobilosti (řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, zbrojní průkaz, atd.)
  • Zajištění lázeňské léčebné péče
  • Kompletní předoperační vyšetření
  • Očkování pravidelná, mimořádná i na vlastní žádost
  • Laboratorní odběry, vyšetření hladiny cukru, orientační vyšetření moči
  • Vyšetření okultního krvácení standardizovaným testem (prevence nádoru tlustého střeva)
  • Ošetření drobných kožních poranění
  • Péče o nekomplikovaného diabetika 2. typu
  • Zajištění zdravotní péče pro naše imobilní pacienty v domácích podmínkách

  Pro firmy

  • Vyhrazená ordinační doba pro smluvní partnery a jejich zaměstnance
  • Závodní preventivní péče – prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní
  • Dohled nad pracovními podmínkami, bezpečností a ochranou zdraví při práci
  • Dohled nad zdravím zaměstnanců v souvislosti s pracovním procesem
  • Odborná poradenská činnost pro zaměstnavatele a zaměstnance
  • Posouzení zdravotní způsobilosti
  • Očkování pravidelná, mimořádná